MUSA Office Bearers

General Secretary
Alia Qamelia binti Mohd Zuber
musa.gensec@monash.edu

Vice President
Melissa Looi Yen Jyn,  Mir Tafhim Raiyan
musa.vicepres@monash.edu

Treasurers

Felicia Santoso

musa.treasurer@monash.edu

Activities Chairperson
Leong Kooi Lim, Rachel Elena Dukes
musa.activities@monash.edu

Publicity Officer
Tahiyat Ahsan Sandra 
musa.publicity@monash.edu

Welfare Officers
Zoe Wong, Chieng Xiou Shueng
musa.welfare@monash.edu

Editor

Cheah Wei Shang,Liew Kai Wen, Chua Jia Ying, Kieran Li Nair 

musa.editor@monash.edu

Wom*n’s Officers
Chin Joe Yee, Liew Jing Ru
musa.womens@monash.edu

School of Medicine and Health Sciences Reps
Joe Wong Jing Say, Amanda Chan Meihui
musa.fac.med@monash.edu

School of Arts and Social Sciences Reps

Nur Liyana Hares, Gabriel Pereira

musa.fac.arts@monash.edu

School of Business Reps

musa.fac.bus@monash.edu

School of Engineering Reps

Murtaza Hatim Rangwala, Riddhi Rajendra Sawant

musa.fac.eng@monash.edu

School of Pharmacy Reps
Low Chan Yew, Emily Chin Jia Xuan
musa.pharmacy@monash.edu

School of Science Reps

Muhammad Safuan Bin Zainuddin, Michelle Seow Seak Fong

musa.fac.sci@monash.edu

School of Information Technology Reps

Muhammad Hyqel Bin Razali, Sabrina Leong Tong Tao

musa.fac.it@monash.edu