Office Bearers (MUISS)

MUISS Heads
Everyl Yevita Kosasih, Jesslyn Clarissa

mum-muiss.heads@monash.edu

MUISS Secretary
Jonathan Melchiades Rutayebesibwa

mum-muiss.secretary@monash.edu

MUISS Treasurer
Rashik Sharar Khan

 mum-muiss.treasurer@monash.edu

MUISS Country Representative Officers 
Iram Mohammad Imtiaz, Kanoklada Sethichaiyen

mum-muiss.cro@monash.edu

MUISS International Student Officer (Activities)
Shivani Sarawagi

mum-muiss.iso@monash.edu

MUISS International Student Officer (Welfare)
Darsameen Khan

mum-muiss.iso@monash.edu

MUISS International Student Officer (Editors)
Balsam Ahmed Shimau, Layalee Ibrahim Ismail

mum-muiss.iso@monash.edu

MUISS International Student Officer (Publicity)
Maha Nasim

mum-muiss.iso@monash.edu